Λάστιχο υγραερίου υψηλής πίεσης

1.50

Λάστιχο υγραερίου υψηλής πίεσης για την σύνδεση των συσκευών υγραερίου. Η τιμή αφορά το τρέχων μέτρο.